Disseny

Quan parlem de disseny amb persones de fora de l’àmbit creatiu, massa sovint s’associa als aspectes superficials d’un producte (estètica) i s’obvia el fonament estratègic i planificat que té tot projecte de disseny. Aquesta afirmació no és nova per ningú. Ara bé, si ens endinsem en l’anàlisi previ associat a tot producte o servei, se’ns obrirà davant nostre un univers de dades, factors, informacions, descobriments, interpretacions, hipòtesis, tendències i escenaris futurs que flueixen i s’entrecreuen a un ritme creixent durant tot projecte. Precisament, tota aquesta vessant d’investigació sistematitzada i multidisciplinària és la que proporciona certeses i permet concretar conceptes de producte que un dia proper entraran al mercat.

Covid-19

De fet, la cerca de certeses és la que ha acompanyat la pandèmia del coronavirus a tot el planeta. A mesura que s’investiga, anem fent nous descobriments dins l’enorme buit d’informació que amaga el virus i ens ajuda a protegir-nos més i millor. I tot això passa a una velocitat gairebé incontrolable i, sobretot, amb resultats imprevisibles. I és precisament per aquest fet, que una comunicació ben dissenyada ajuda a salvaguardar la salut de les persones. Ha quedat clar que la gent ha rebut el missatge de la perillositat del virus, quan ha vist gràfiques amb dades esfereïdores. Aquestes ens parlaven sobre una realitat gairebé instantània, que feia que el que es comunicava ja fos obsolet en el mateix moment en què es visualitzava als mòbils d’arreu del món.

Per acabar, ho diré ras i curt: el disseny no salva vides, però és clau per estar connectats a un futur incert i altament canviant. Redueix la incertesa i permet concretar solucions eficaces per les persones i el seu entorn.