El design thinking es defineix com una actitud cap al disseny, centrada en el procés i no en el producte. Segons Tim Brown, el més conegut divulgador del terme, abans dissenyar era un exercici incremental, sense un impacte profund i al servei del consumisme. Si canviem el punt de vista i ens centrem en el “pensament de disseny” com a enfocament, aconseguirem un impacte més gran.

Història

La història del design thinking es remunta a fa moltes dècades tal com recull Raquel Pelta a “Design Thinking” (2020), a continuació es descriuen els moments més rellevants.

Antecedents: El disseny es guia a parts iguals entre mètodes científics i feina artística.
Ferdinand Redtenbacher a “Prinzipien der Mechanik und des Maschinenbaus” (1852).

Anys 50: Metodologies modernes de disseny.
Kesselring a “Technische Kompositionlehre” (1954) i Alex F. Osborn a “Wake up your mind: 101 ways to develop creativeness”.

Anys 60: El disseny com a activitat racional. Disseny cooperatiu (Szczepanska, 2017).
Herbert A. Simon a “The Sciences of the Artificial” (1996).

Anys 70: El pensament visual i verbal són complementaris i són clau per la comunicació i la resolució de problemes. Inclusió de l’antropologia en el disseny per crear productes social i ecològicament responsables (Szczepanska, 2017).
Robert McKim a “Experiences in Visual Thinking” (1973) i Victor Papanek a “Design for the Real World” (1971).

Anys 80: Reflexió en i sobre l’acció per construir nous coneixements.
Donald A. Schön a “The reflective practitioner: how professionals think in action” (1983).

Anys 90: El pensament de dissenyador es pot aplicar a qualsevol tipus d’objecte o sistema. Popularització del design thinking.
Richard Buchanan a “Wicked Problems in Design Thinking” (1992) i Tim Brown a “Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation” (2009).

Anys 2000: El design thinking es consolida com un marc holístic que comença a aplicar-se a altres disciplines i àmbits relacionats amb la innovació.

Conceptes principals

És un procés de resolució creativa de problemes (basat en l’empatia, la creativitat i la racionalitat), orientat a la innovació (i no a la optimització) i centrat en les persones.

Integra:
– Necessitats de les persones (desitjable).
– Possibilitats de la tecnologia (factible).
– Requisits de negoci (econòmicament viable).

Es va construint a partir d’idees diferents, sense prejudicis ni por a l’error.

S’aplica al desenvolupament de productes, serveis, processos i estratègies, en àmbits del disseny però també empresarials i de negoci.

Metodologia

Existeixen diferents versions sobre els passos que cal seguir per totes coincideixen en que cal:
– Definir el problema.
– Investigar l’usuari.
– Prototipar i provar les solucions.

També coincideixen que l’aproximació al procés de ser amb mentalitat de: fer-nos les preguntes adequades, mostrar enlloc d’explicar, centrar-se en les persones, prendre consciència, ser flexible i adaptar el procés a cada nou projecte.

ETAPES
Prèviament, definir el marc dins el qual treballar i els objectius.

Empatitzar: Entendre les persones destinatàries del disseny: experiències, motivacions, necessitats i limitacions. Descobrir, no preguntar. Cercar informació de diferents fonts.

Definir: Aclarir el repte a resoldre.

Idear: Generar el màxim d’idees, transitar entre la identificació de problemes i la creació de solucions. Equip amb diferents perfils: psicòlegs, artistes, enginyers, etc.

Prototipar: Construir artefactes per concretar les idees generades i que ajudin a arribar a la solució final, experimentar amb ells.

Avaluar: Involucrar els usuaris en el refinament de les idees, solucions i prototips. Aprendre i repensar el punt de vista o plantejament de solucions. Cercar dades per ajudar a validar. Crear una estratègia de comunicació per publicar el resultat obtingut.

Conclusions

– Es focalitza en les persones, l’usuari final del disseny.

– Incorpora l’empatia en el procés.

– Permet explorar idees diferents.

– Afavoreix la incorporació de diferents experteses i punts de vista.

– Ajuda a veure els problemes de disseny de perspectives diferents.

Referències

ARMENGOL, Dani, et al. Design thinking. Design Toolkit. UOC – Universitat Oberta de Catalunya [en línia]. [Data de consulta: 10 de desembre de 2020]. Disponible a: http://design-toolkit-test.uoc.edu/design-thinking/

BROWN, Tim (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Nova York: HarperBusiness.

BROWN, Tim; WYATT, J. (2010). Design Thinking for Social Innovation. Stanford Social Innovation Review. Disponible a: http://www.ideo.com/images/uplo- ads/thoughts/2010_ssir_designthinking.pdf

BROWN, Tim (2009). Tim Brown urge a los diseñadores a pensar en grande. TED [en línia]. [Data de consulta: 24 de desembre de 2020]. Disponible a: https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big?language=es

BROWN, Tim (2016). Tim Brown: Design & the circular economy – Circular Design Guide. YouTube [en línia]. [Data de consulta: 3 de gener de 2021]. Disponible a: https://youtu.be/yAvkM7B7BBs

BUCHANAN, Richard (1992). Wicked Problems in Design Thinking [en línia]. Disponible a: http://web.mit.edu/ jrankin/www/engin_as_lib_art/Design_thinking.pdf

KELLEY, David (2002). Human-centered design. TED [en línia]. [Data de consulta: 27 de desembre de 2020]. Disponible a: https://www.ted.com/talks/david_kelley_on_human_centered_design

MCKIM, Robert (1973). Experience in Visual Thinking. Brooks / Cole Publishing.

PELTA, Raquel (2020). Design Thinking. UOC – Universitat Oberta de Catalunya [en línia]. [Data de consulta: 15 de desembre de 2020]. Disponible a: http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00208008/pdf/PID_00208004.pdf

SCHÖN, Donald A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Nova York: Basic Books.

SIMON, Herbert A. (1996). The Sciences of the Artificial. Massachusetts: MIT. [Traducció al castellà: Las ciencias de lo artificial, Granada: Comares, 2006.].

SZCZEPANSKA, Jo (2017). Design thinking origin story plus some of the people who made it all happen. Medium [en línia]. [Data de consulta: 28/12/2020]. Disponible a: https://medium.com/@szczpanks/design-thinking-where-it-came-from-and-the-type-of-people-who-made-it-all-happen-dc3a05411e53

The Circular Design Guide [en línia]. [Data de consulta: 7 de gener de 2021]. Disponible a: https://www.circulardesignguide.com