El design thinking es defineix com una actitud cap al disseny, centrada en el procés i no en el producte. Segons Tim Brown, el més conegut divulgador del terme, abans dissenyar era un exercici incremental, sense un impacte profund i al servei del consumisme. Si...