Els antecedents de la Bauhaus La segona meitat del s.XIX es caracteritza per la vulgaritat en el disseny editorial, amb paper de poca qualitat, tipografia vulgar i ornamentació i dibuix poc originals, tal com explica Enric Satué a “El diseño gráfico. Desde los...